Category Archives: Naujienos

2024 m. balandžio 6 d. Kaune, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto E. Levino centre įvyko Lietuvos kraštovaizdžio architektūros veterano Regimanto Pilkausko (g. 1939) veikalo  Miesto želdynų plėtotė trečiosios dalies, knygos Želdynų projektavimas pristatymas.  Pirmosios trilogijos dalys išleistos kiek anksčiau – 2019 m. (I. Miesto želdynai) ir 2020 m. (II. Kraštovaizdžio planavimas). Visos trys dalys  puikiai parengtos, patraukliai sumaketuotos, gausiai iliustruotos (nuotraukos, brėžiniai, schemos), turi akademinius knygos struktūros sandus – literatūros ir…

Read more

Lietuvos geografų draugija pranešė, kad mirė ilgametis Vilniaus universiteto Geomokslų instituto Geografijos ir kraštotvarkos katedros vedėjas, profesorius geografas-kraštotvarkininkas habilituotas mokslų daktaras Paulius Kavaliauskas (1945–2024). Jo gyvybė užgeso 2024 m. balandžio 8 dieną, einant 80-uosius metus. Profesorius yra vienas žymiausių Lietuvos geografų, aplinkosaugininkų, kraštotvarkos metodologinių pagrindų, šalies saugomų teritorijų sistemos, valstybinių parkų bei gamtinio karkaso geoekologinės koncepcijos, kraštovaizdžio politikos kūrėjas, mūsų šaliai itin reikšmingų moksline, pažintine ir praktine prasme kraštovaizdžio tyrimų…

Read more

2024 m. vasario 17 d. Lietuvos architektų ir kraštovaizdžio architektų bendruomenę pasiekė liūdna žinia – po sunkios ir ilgos ligos, eidama 90-uosius gyvenimo metus Amžinybėn iškeliavo Dainora Marija Juchnevičiūtė-Vaivadienė. Architektė, kraštovaizdžio architektė, Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos (LKAS) narė steigėja (1995), projektų autorė, knygų autorė, 2009 m. apdovanota LKAS garbės žymeniu „Už nuopelnus Lietuvos kraštovaizdžio architektūrai“, – taip trumpai galima apibūdinti velionę Dainorą. Ji 1959 m. baigė Vilniaus dailės institutą (dabar…

Read more

Latvijos kolegos kviečia dalyvauti Rygos miesto Didžiųjų kapinių (Lielie Kapi) pertvarkymo idėjų tarptautiniame konkurse. Informaciją apie konkursą ir jo sąlygas rasite organizatorių tinklalapyje (https://lieliekapi.metukonkurss.lv/en/). LKAS informacinė tarnyba, 2024-01-29

Alvydas Mituzas 2024 m. sausio pradžioje pažymėjo gyvenimo 75-mečio sukaktį. Jis visą savo profesinės architekto ir kraštovaizdžio architekto veiklos laiką, daugiau kaip 50 metų, buvo ir yra kraštovaizdžio architektūros propaguotojas, agitatorius, kaip dabar dera sakyti, nuomonės formuotojas, organizatorius. Jo veikla  šioje srityje plačiašakė ir nuosekli, įvertinta daugybe pagarbos ir padėkos, įvertinimo ženklų, skirtų jam už darbus ir visuomeniškai reikšmingą veiklą kraštovaizdžio planavimo ir kraštovaizdžio architektūros srityje. Alvydas kuklus ir niekad…

Read more

Išleistas nuo 2022 m. leidžiamo LKAS mokslo ir praktikos žurnalo Kraštovaizdžio architektūra (vyriaus. redaktorius prof. dr. Petras Grecevičius) trečiasis (2023 m. vasara) numeris. Žurnalas siekia skatinti konceptualų mokslinį ir taikomąjį kraštovaizdžio architektūros supratimą ir sprendimų analizę. Žurnalas remiasi prielaida, kad kraštovaizdžio architektūra, kaip mokslas ir taikomasis menas, susijęs su gamtos mokslais, menais, urbanistika, architektūra, planavimu ir dizainu, gali ir turi suteikti abipusiai palankių rezultatų žmonėms ir juos supančiai aplinkai. Pasak…

Read more

IFLA Europe ir jos 34 nacionalinės kraštovaizdžio architektūros asociacijos švenčia tarptautinę Europos kraštovaizdžio dieną, nes 2000 m. spalio 20 d. Florencijoje (italija) buvo pasirašyta  Europos kraštovaizdžio konvencija. Ją ratifikavus nustatytam skaičiui valstybių, tarp jų buvo ir Lietuva, konvencija įsigaliojo 2004 m. kovo 1 d. Europos kraštovaizdžio konvencija yra pirmoji tarptautinė sutartis, susiejusi visus kraštovaizdžio aspektus: gamtinį ir kultūrinį paveldą, materialiąją ir dvasinę raišką,  kaimo, miesto, priemiesčių aplinką ir civilizacijos dėmenį, socialinę…

Read more

2023 m. rudenį kraštovaizdžio architektai nebus pakviesti į tradicinį renginį „Želdynų erdvė“. Vietoj to radosi kitų galimybių pasisemti patirties ir padiskutuoti kraštovaizdžio formavimo, želdynų projektavimo, tvarkymo klausimais. Apie renginį „Kraštovaizdžio horizontai“, kurį saugomų teritorijų sistemos darbuotojams, savivaldybių specialistams ir visiems besidomintiems spalio 17–18 dienomis organizavo Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Lietuvos geografų draugija ir Vilniaus universiteto Geomokslų institutas, sužinojome pavėluotai. Renginio programa (ir jos nuotolinė transliacija) žadėjo ne tik mokymus, bet…

Read more

Vasarą grupė LKAS narių Dusetų miesto bendruomenės kvietimu kelias dienas viešėjo Dusetose, susitiko ir diskutavo su Zarasų rajono savivaldybės administracijos vadovais ir specialistais, Dusetų seniūnu, vietos menininkais ir kultūrininkais.  Per keliasdešimt metų Dusetos tapo savotiška menininkų sambūrio vieta, čia veikia Kultūros centras Dusetų dailės galerija, daug kitų galerijų ir studijų-dirbtuvių. Mieste prie seniūnijos būstinės įrengtas skulptūrų skveras, atkurta XX a. trečiojo dešimtmečio stiliaus miesto aikštė, gatvėse ir paežerėje gausu „tyliųjų…

Read more

„Mylimas brolis paliko mane“, – liūdi kraštovaizdžio architektė Irena Daujotaitė. Netekties tyloje nuoširdžiai užjaučiame ilgametę bendrakeleivę ir kolegę, LKAS steigėją. Daujotų šeimoje kartu su Irena augo broliai Vladislovas (1921–2009) ir Aleksas (1926–2023). Vladislovas buvo dailininkas, Aleksas – chemikas. Kartu su Aleksu Irena pasakojo apie Tėvelį ir šeimą knygoje Marijonas Daujotas – Lietuvos miškų želdintojas (Kaunas, 2013). Medžiai, miškai auga ilgai,  kaip ir žmonės, o jie išlieka gyvenimo atminty, nuveiktuose darbuose.…

Read more

10/76
Tinklalapio veikimui palaikyti naudojami būtiniausi slapukai (angl. cookies), dar kitaip vadinami funkciniais slapukais.
Sutinku