Kas yra kraštovaizdžio architektūra?

Kas yra kraštovaizdžio architektūra?

Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos krypčių apraše nurodoma, kad kraštovaizdžio architektūra yra taikomoji mokslo ir meno disciplina, formuojanti žmogaus erdvinę aplinką: statinių ir jų kompleksų dermę su kraštovaizdžio gamtiniu pagrindu ar jo atskirais elementais.

Lietuvos profesijų klasifikatorius LPK 2012 pateikia tokį kraštovaizdžio architekto profesijos (pogrupis 2162) aprašą: Kraštovaizdžio architektai projektuoja ir planuoja kraštovaizdį bei atviras erdves tokių objektų, kaip parkai, mokyklos, valstybinės įstaigos, keliai, prekybos, pramonės ir gyvenamųjų rajonų išorinės teritorijos, taip pat planuoja ir kontroliuoja jų statybą, priežiūrą ir remontą. Šis aprašas šiuo metu yra atnaujinamas Europos mastu.

Kraštovaizdžio architektų atliekamos užduotys:
(a) naujų teorijų ir metodų kūrimas bei senų tobulinimas, konsultavimas kraštovaizdžio architektūros klausimais;
(b) darbų vietos apžiūra ir klientų, vadovybės ir kitų suinteresuotųjų subjektų konsultavimas, nustatant siūlomų pastatų, parkų, kelių ir kitų atvirų erdvių tipą, stilių ir dydį;
(c) su darbų vieta ir bendruomene susijusios informacijos apie geografines ir ekologines ypatybes, reljefo formas, dirvožemį, augmeniją, vietos vandens išteklius, vaizdines ypatybes ir pastatytus statinius kaupimas ir analizė, sudarant žemės naudojimo ir užstatymo rekomendacijas, atliekant įgyvendinamumo tyrimus ir rengiant poveikio aplinkai vertinimo ataskaitas;
(d) žemės sklypo užstatymo ataskaitų, strateginių planų, darbų vietos planų, darbinių brėžinių, techninių sąlygų ir išlaidų sąmatų rengimas, nurodant tikslią vietą ir išsamią pasiūlymų informaciją, įskaitant žemės sklypo modeliavimą, statinius, augmeniją, įėjimus ir išėjimus;
(e) statybininkams ir civilinės statybos rangovams skirtų techninių sąlygų ir sutarčių, taip pat kvietimų teikti paraiškas viešiesiems pirkimams klientų vardu rengimas;
(f ) reikiamų ryšių užmezgimas, kad būtų galima įgyvendinti projektus atsižvelgiant į jų stilių, kainas, darbų trukmes ir reglamentuojamuosius dokumentus;
(g) problemų, susijusių su išorinės aplinkos funkcija ir kokybe, geriausių sprendimo būdų pateikimas ir reikiamų projektų, brėžinių ir planų rengimas;
(h) statybos ar remonto darbų priežiūra, užtikrinant techninių sąlygų ir kokybės standartų laikymąsi;
(i) ryšių techninis bendradarbiavimas ir konsultavimasis su kitais specialistais.

Kraštovaizdžio architektų veikla plati ir bus ypatingai svarbi ateityje sprendžiant klimato kaitos, lietaus vandens tvarkymo, tvarios plėtros ir kitas problemas. Tapk kraštovaizdžio architektu ir prisidėk prie ateities kūrimo!

Kaip tapti kraštovaizdžio architektu?

Norėdami tapti kraštovaizdžio architektu, turėtumėte baigti universitetines šios studijų programos studijas. Šiuo metu Lietuvoje įregistruota viena kraštovaizdžio architektūros studijų programa ir bus vykdomas priėmimas į bakalauro studijas (3 m. 180 ECTS) Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros fakultete. Čia planuojamos ir magistrantūros studijos (2 m. 120 ECTS).

Daugiau informacijos apie studijas Vilniaus Gedimino technikos universitete.

Europoje yra daug kraštovaizdžio architektūros studijas vykdančių universitetų. Pagrindiniai mūsų partneriai yra Wageningeno gyvybės mokslų universitetas (Olandija), Szent Istvano universitetas Budapešte (Vengrija), Krokuvos technikos universitetas (Lenkija), Latvijos gyvybės mokslų ir technologijų universitetas Jelgavoje (Latvija), Tartu gyvybės mokslų universitetas (Estija).

Kas yra atestuotas kraštovaizdžio architektas?

Šiuo metu LKAS kartu su valstybės institucijomis (Aplinkos ministerija) rengia kraštovaizdžio architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo tvarką, kurioje bus nustatyti reikalavimai išsilavinimui (ne mažiau kaip 300 ECTS universitetinės menų studijos), darbo patirčiai ir kvalifikacijos kėlimui.

Kol įsigalios kraštovaizdžio architektų profesinės kvalifikacijos pripažinimo tvarka, kraštovaizdžio architektai gali kreiptis į Aplinkos ministeriją dėl Želdynų projektų rengimo vadovo atestato išdavimo.

Želdynų projektų rengimo vadovo atestavimas vykdomas vadovaujantis Želdynų projektų rengimo vadovo atestavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. D1-49 „Dėl  Želdynų projektų rengimo vadovo atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Daugiau informacijos pateikiama Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos tinklalapyje, skiltyje Atestavimas.

Tinklalapio veikimui palaikyti naudojami būtiniausi slapukai (angl. cookies), dar kitaip vadinami funkciniais slapukais.
Sutinku