LKAS Ekspertų taryba

LKAS Ekspertų taryba

Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos Ekspertų Tarybos (toliau – Tarybos) veiklos tikslas – pateikti profesionalias išvadas kraštovaizdžio architektūros ir kitais su ja susijusiais klausimais, įgyvendinant Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos (toliau LKAS) įstatuose numatytus tikslus ir uždavinius. Tarybos nustatyta tvarka priimti sprendimai yra oficiali LKAS nuomonė. Tarybos išvadų pagrindu suformuluota LKAS nuomonė gali būti teikiama valdžios ir valdymo institucijoms bei kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims. Tarybos sudėtį trejų metų kadencijai, renka visi tikrieji LKAS nariai slaptu balsavimu iš sueigoje dalyvaujančių tikrųjų LKAS narių.

Ekspertų tarybos sąrašas:

 • Milda Aidukaitė
 • dr. Vaiva Deveikienė
 • prof. dr. Petras Grecevičius
 • dr. prof. Jonas Jakaitis – Tarybos pirmininkas
 • Neringa Jarašūnienė – Tarybos atsakingoji sekretorė
 • Eduardas Lozuraitis
 • Alvydas Mituzas
 • Jūratė Paragytė
 • Mantas Pilkauskas
 • Irena Sakalauskaitė
 • dr. prof. Gintaras Stauskis
 • Alvydas Žickis

Ekspertų tarybos darbo reglamentas (PDF)

Tinklalapio veikimui palaikyti naudojami būtiniausi slapukai (angl. cookies), dar kitaip vadinami funkciniais slapukais.
Sutinku