Mirė vienas žymiausių Lietuvos geografų prof. habil. dr. Paulius Kavaliauskas

Mirė vienas žymiausių Lietuvos geografų prof. habil. dr. Paulius Kavaliauskas

Lietuvos geografų draugija pranešė, kad mirė ilgametis Vilniaus universiteto Geomokslų instituto Geografijos ir kraštotvarkos katedros vedėjas, profesorius geografas-kraštotvarkininkas habilituotas mokslų daktaras Paulius Kavaliauskas (1945–2024). Jo gyvybė užgeso 2024 m. balandžio 8 dieną, einant 80-uosius metus.

Lietuvos geografų draugijos nuotrauka

Profesorius yra vienas žymiausių Lietuvos geografų, aplinkosaugininkų, kraštotvarkos metodologinių pagrindų, šalies saugomų teritorijų sistemos, valstybinių parkų bei gamtinio karkaso geoekologinės koncepcijos, kraštovaizdžio politikos kūrėjas, mūsų šaliai itin reikšmingų moksline, pažintine ir praktine prasme kraštovaizdžio tyrimų ir planavimo darbų autorius, mokslinis vadovas, konsultantas, prisidėjęs prie daugelio teisės aktų, strateginių dokumentų rengimo. Jis vadovavo Perspektyvinei saugomų teritorijų schemai, tapusiai sudėtine Kompleksinės gamtos apsaugos schemos dalimi, regioninių parkų steigimo programai, buvo pirmojo Lietuvos teritorijos bendrojo plano (2002) rengimo, daugelio valstybinių parkų planavimo darbų mokslinis vadovas. Jis sukūrė metodologinius pagrindus Lietuvos nacionalinių parkų sistemai, dalyvavo rengiant Aukštaitijos nacionalinio parko – pirmojo šalies nacionalinio parko, kuriam šiais metais sukako 50 metų, pirmąją planavimo schemą. P. Kavaliauskas yra 19 monografinių leidinių ar jų skyrių, daugiau nei 350 mokslinių, daugiau kaip 120 mokslo populiarinamųjų straipsnių autorius arba bendraautorius, parengė 33 žemėlapius Lietuvos nacionaliniam atlasui, ženkliai prisidėjo prie Aiškinamojo geografijos terminų žodyno turinio (2021).

 Ateities kraštotvarkininkams, kraštovaizdžio architektams svarbi lieka 2011 m. išleista jo knyga Kraštovaizdžio samprata ir planavimas. Prof. P. Kavaliauskas dalyvavo visuose svarbiausiuose kraštotvarkos disputuose, tarpinstitucinėse polemikose, įvairių sričių konferencijose, jis aktyviai dalijosi savo žiniomis, išugdė ištisą geografų kraštotvarkininkų kartą, savo įžvalgomis dalijosi ir LKAS leidiniuose. Iš paskutinių profesoriaus darbų reikšmingiausi: Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo studija (2005–2006), Nacionalinis kraštovaizdžio tvarkymo planas (2014–2015), Valstybinių parkų kraštovaizdžio struktūros schemos (2018–2019).

1995 m. už aplinkosaugos ir teritorinio planavimo darbus P. Kavaliauskas apdovanotas Valdo Adamkaus premija; už darbų ciklą „Krašto tvarkymo optimizavimas teritorijų fizinio planavimo sistemoje“ (1986–2003) – Lietuvos mokslo premija (2004), 2006 m. jam įteiktas Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordinas. Už viso gyvenimo darbus kraštotvarkos teorijoje ir praktikoje Lietuvos geografų draugija 2013 m. apdovanojo prof. P. Kavaliauską prof. Kazio Pakšto medaliu.

Parengta pagal Lietuvos geografų draugijos ir VSTT pranešimus, 2024-04-09.

Tinklalapio veikimui palaikyti naudojami būtiniausi slapukai (angl. cookies), dar kitaip vadinami funkciniais slapukais.
Sutinku