Spalio 20-ąją švenčiame Europos kraštovaizdžio dieną!

Spalio 20-ąją švenčiame Europos kraštovaizdžio dieną!

IFLA Europe ir jos 34 nacionalinės kraštovaizdžio architektūros asociacijos švenčia tarptautinę Europos kraštovaizdžio dieną, nes 2000 m. spalio 20 d. Florencijoje (italija) buvo pasirašyta  Europos kraštovaizdžio konvencija. Ją ratifikavus nustatytam skaičiui valstybių, tarp jų buvo ir Lietuva, konvencija įsigaliojo 2004 m. kovo 1 d. Europos kraštovaizdžio konvencija yra pirmoji tarptautinė sutartis, susiejusi visus kraštovaizdžio aspektus: gamtinį ir kultūrinį paveldą, materialiąją ir dvasinę raišką,  kaimo, miesto, priemiesčių aplinką ir civilizacijos dėmenį, socialinę ir ūkinę infrastruktūrą.

Atsižvelgdama į kraštovaizdžio vertę, turinčią natūralių ir žmogiškųjų komponentų, Europos Taryba pripažįsta, kad kraštovaizdis yra svarbi žmonių gyvenimo kokybės dalis visur: ir nualintose, ir aukštos kokybės vietovėse, išskirtinio grožio gamtos ir kultūrinio gyvenimo srityse, taip pat kasdienėse srityse.

Kraštovaizdis neatsiejamas nuo kultūros ir paveldo; tai turi įtakos kiekvienam mūsų kasdienio gyvenimo aspektui. Tai ne tik tai, kur esame ir ką matome, tai apibrėžia mus pagal tai, kaip mes reaguojame į aplinką, ir atspindi tai, kas mes esame savo kultūros ir paveldo požiūriu. Būtent todėl Europos Taryba sujungia kultūrą, paveldą ir kraštovaizdį. Šis ryšys ypač aiškus Europoje. Pavyzdžiui, sudėtinga topografijos, klimato, dirvožemio, augmenijos, žemės ūkio praktikos, virtuvės, religijos ir kt. sąveika padeda apibrėžti Viduržemio jūros regiono kultūrą kaip labai skirtingą nuo Alpių ar Šiaurės Europos, Baltijos šalių kultūros ir kraštovaizdžio.

Įrodyta, kad Europos kraštovaizdžio konvencija daugelyje Europos šalių yra vertinga priemonė, pakvietusi piliečius ir jaunąją kartą galvoti apie savo kraštovaizdį,  padedanti jį tausoti ir saugoti, daryti įtaką vyriausybinėms institucijoms jį formuojant ir naudojant, vertinant paveldą. Europos kraštovaizdžio konvencija taip pat jau padarė įtaką daugeliui pasaulio šalių, nepriklausančių Europos Tarybai, politikos, akademinės bendruomenės ir vietos lygmeniu. Konvencija yra vienintelė visame pasaulyje pripažinta priemonė, oficialiai pripažįstanti kraštovaizdį svarbiu civilizacijos raidai.

IFLA Europe plakatas, kuriame įvairiomis kalbomis užrašytas žodis “kraštovaizdis”.

IFLA Europe ir jos 34 nariai, tarp jų ir LKAS, kartu švenčia šią svarbią datą! Daugiau informacijos ir šventinio patoso rasite LKAS fb paskyroje.

LKAS informacinė tarnyba, 2023-10-20

Tinklalapio veikimui palaikyti naudojami būtiniausi slapukai (angl. cookies), dar kitaip vadinami funkciniais slapukais.
Sutinku