Patvirtintas Kraštovaizdžio architektūros studijų krypties aprašas

Patvirtintas Kraštovaizdžio architektūros studijų krypties aprašas

2023 m. gegužės 31 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-772 Lietuvos Respublikos teisingumo ministrė, laikinai einanti švietimo, mokslo ir sporto ministro pareigas, Ewelina Dobrowolska patvirtino Kraštovaizdžio architektūros studijų krypties aprašą. Šiuo įsakymu nustatyta, kad aukštosios mokyklos vykdomas studijų programas su patvirtintu Kraštovaizdžio architektūros studijų krypties aprašu turi suderinti iki 2024 m. rugsėjo 1 d.

Kraštovaizdžio architektūros studijų krypties aprašu (toliau – Aprašas) reglamentuojami kraštovaizdžio architektūros studijų krypties (P10), kuri priklauso menų studijų krypčių grupei (P), studijų programų specialieji reikalavimai. Aprašas kraštovaizdžio architektūros studijų kryptį reglamentuoja tiek, kiek jos nereglamentuoja Bendrieji studijų vykdymo reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1168 „Dėl Bendrųjų studijų vykdymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

Aprašas parengtas atsižvelgus į Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1526 „Dėl Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašo patvirtinimo“. Užtikrinant studijų integralumą Europos Sąjungos bei kitų pasaulio valstybių studijų ir praktinės veiklos erdvėje, atsižvelgta į visą eilę tarptautinių teisės aktų ir dokumentų: ECLAS kraštovaizdžio architektūros studijų vadovą, 27 versiją, 2011 (ECLAS European Council of Landscape Architecture Schools Guidance for Landscape Architecture Studies Version 27, 2011); IFLA/UNESCO kraštovaizdžio architektūros švietimo chartiją, 2012 (IFLA/UNESCO Charter for Landscape Architectural Education, 2012) ir kitus.

Kraštovaizdžio architektūros studijų krypties aprašo projektą parengė ekspertų grupė, veikianti pagal 2019 m. lapkričio 13 d. Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) direktoriaus įsakymą Nr. V-123: prof. dr. Petras Grecevičius (grupės vadovas; Lietuvos architektų rūmai, Klaipėdos universitetas), prof. dr. Jūratė Kamičaitytė (Kauno technologijos universitetas), prof. dr. Gintaras Stauskis (Vilniaus Gedimino technikos universitetas), dr. Vaiva Deveikienė (Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga). Dokumento projektas praėjo ilgą ir sudėtingą derinimo įvairiose institucijose procesą.

Aprašą rasite Teisės aktų registre (internete): https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ca2906a0ff7b11ed9978886e85107ab2

LKAS informacinė tarnyba, 2023-06-05

Tinklalapio veikimui palaikyti naudojami būtiniausi slapukai (angl. cookies), dar kitaip vadinami funkciniais slapukais.
Sutinku