Vilniaus miesto apylinkės teismas panaikino savo nutartį dėl Trakų Vokės dvaro parko atkūrimo darbų

Vilniaus miesto apylinkės teismas panaikino savo nutartį dėl Trakų Vokės dvaro parko atkūrimo darbų

Vilniaus miesto apylinkės teismas panaikino ankstesnę savo nutartį taikyti laikinąsias apsaugos priemones Trakų Vokės dvaro parke. Toks teismo sprendimas leidžia tęsti parko atkūrimo (rekonstrukcijos) darbus ir įgyvendinti parko tvarkybos projektą.

Teismas rėmėsi Vilniaus miesto savivaldybės pateiktais argumentais.  Kaip rašoma teismo sprendime, Vilniaus miesto savivaldybė „pateikė rašytinius įrodymus, iš kurių spręstina, kad nėra pagrindo taikyti pareiškėjo Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdžio prašomų laikinųjų apsaugos priemonių“. Teismas  gavo pernai (2018 m.) sausį surašytą Trakų Vokės dvaro sodybos komplekso teritorijos tvarkymo projekto (dendrologinių ir kraštovaizdžio formavimo sprendinių) ekspertizės aktą, kuriame nurodyta, kad „komisija pritaria pagrindinei Trakų Vokės dvaro sodybos komplekso teritorijos planavimo ir tvarkymo projekto idėjai – sugrąžinti šiam parkui autentiškumą bei pagerinti jo želdinių būklę bei parko estetinį vaizdą, labiau pritaikant jį bendruomenės reikmėms“. Kaip rašoma akte, ekspertų komisija pritaria parko rekonstrukcijos darbų įgyvendinimui etapais bei etapų eiliškumui.

Pirmajame parko tvarkybos darbų etape numatyta sugrąžinti autentišką XIX–XX a. pradžios centrinės parko dalies vaizdą, restauruoti atsodinant alėjas, papildyti istorinį želdyną naujai sodinamomis istorinėmis medžių rūšimis, Antrajame etape numatytoje tvarkyti teritorijoje siūloma palikti visus esamus, geros fitosanitarinės būklės, pakankamai mechaniškai stabilius, gero estetinio vaizdo medžius, formuoti kraštovaizdinį parką, papildant želdyną istorinėmis (anksčiau augusiomis) medžių rūšimis.

Prie parko tvarkymo projekto pateiktose Trakų Vokės dvaro sodybos parko centrinės alėjos medžių vertinimo išvadose nurodoma, kad iš 56 medžių tik 3 kamienai buvo visiškai sveiki, kitų medžių kamienai turėjo medienos puvinius arba žievės ir vidinius kamieno įtrūkimus. Trakų Vokės dvaro sodybos parko alėjų vertinimo lentelėje nurodyta, kad alėjos medžių būklė gera yra Baltųjų vartų – Lentvario I ir II alėjose  bei Įvažiavimo alėjoje, kitur medžių būklė nurodyta bloga arba patenkinama.

„Atsižvelgiant į tai darytina išvada, kad ieškovo teiginiai, kad nebuvo atlikta želdinių būklės ekspertizė ir Trakų Vokės dvaro sodybos parko teritorijoje masiškai šalinti sveiki brandūs parko želdiniai, dėl ko ir buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, paneigti“, – konstatavo teismas.

 Trakų Vokės dvaro atvirukas, 1902. Prancūzų kalba užrašyta: „Štai čia aš norėčiau gyventi. JT, 1902-02-08“. Projekto organizatorių nuotrauka

LKAS informacinė tarnyba, 2019-04-15; pagal Vilniaus miesto savivaldybės informaciją

Tinklalapio veikimui palaikyti naudojami būtiniausi slapukai (angl. cookies), dar kitaip vadinami funkciniais slapukais.
Sutinku