Pranešimas LKAS nariams

Pranešimas LKAS nariams

LKAS valdybos sprendimu 2021 m. gruodžio 17 d. penktadienį 14:00 val. šaukiama Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos narių Sueiga. Sueigos vieta: Sidabrių km. Vilniaus rajono sav., įmonė „Adomo sodyba“, www.adomosodyba.lt  55°01’47.2″N 25°24’25.0″E

Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos narių Sueiga organizuojama dalyvaujant gyvai. Taip pat balsavimas vyks tikriesiems Sąjungos nariams balsuojant atskirai kiekvienu darbotvarkės klausimu Už arba Prieš balsavimo biuleteniais iš anksto, bet ne vėliau kaip likus trims dienoms iki sueigos (LKAS įstatų 6.7 p.). Darbotvarkėje balsuoti numatytais klausimais balsavimo iš anksto biuletenis pateikiamas šiame pranešime (1 priedas). Balsavimas vyks pateikiant pasirašytą balsavimo iš anksto biuletenį raštu arba paštu aukščiau nurodytu Sąjungos buveinės adresu. Sąjungos nariams bus sudaryta galimybė prisijungti prie Sueigos nuotolinės transliacijos, nuoroda bus išsiųsta likus ne mažiau kaip dviem dienoms iki Sueigos. Sueigos darbotvarkė:

  1. Sueigos pirmininko, sekretoriaus, balsų skaičiavimo komisijos rinkimai. Darbotvarkės tvirtinimas. Balsuojama.
  2. Naujų narių priėmimas. Balsuojama.
  3. LKAS valdybos veikla. Ekspertų tarybos veikla 2021 m. Informacija.
  4. Sąjungos 2022 m. veiklos programa. Informacija.

Informacija apie Sueigą paskelbta Registrų centro informaciniame biuletenyje, www.registrucentras.lt Juridinio asmens viešo pranešimo Nr. 5295509. Išsamią informaciją apie sueigą teikia LKAS pirmininkas Gintaras Stauskis, tel. 868790312, gintaras.stauskis@vilniustech.lt

LKAS valdyba

Tinklalapio veikimui palaikyti naudojami būtiniausi slapukai (angl. cookies), dar kitaip vadinami funkciniais slapukais.
Sutinku