Pranešimas apie sueigą

Pranešimas apie sueigą

Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga, kodas 191903362. Teisinė forma: Asociacija. Teisinis statusas: Teisinis statusas neįregistruotas. Buveinės adresas: Vilnius, Trakų g. 1. Pranešimo Nr. 202141 

PRANEŠIMAS 

Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos (LKAS) nariams

2021 m. balandžio 30 d. 16:00 val. šaukiama Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos (buveinės adresas Trakų  g. 1 Vilnius) narių Sueiga. Reaguodami į vis dar galiojantį 2020-11-04 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1226 paskelbtą karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo prevencijos, informuojame, kad Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos narių Sueiga gyvai nebus organizuojama. Balsavimas vyks tik tikriesiems Sąjungos nariams balsuojant atskirai kiekvienu darbotvarkės klausimu Už arba Prieš balsavimo biuleteniais iš anksto, bet ne vėliau kaip likus trims dienoms iki sueigos (Sąjungos įstatų 6.7 p.). Darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektai, finansų ataskaita,  kontrolės komisijos ataskaita, kita medžiaga ir balsavimo biuleteniai nariams bus išduoti (ar išsiųsti) likus ne mažiau kaip 5 dienoms iki Sueigos dienos. Balsavimas vyks pateikiant balsavimo biuletenius raštu, elektroniniu paštu arba paštu. Prisijungimo prie Sueigos nuoroda bus išsiųsta likus ne mažiau kaip dviem dienoms iki Sueigos.

Numatoma ši Sueigos darbotvarkė: 
1. 2020 m. kontrolės komisijos ataskaita. Tvirtinimas.
2. 2020 m. metų finansų ataskaita. Tvirtinimas. 
3. Strateginis 2021 m. veiklos planas. 
4. 2021 m. LTKT projektas. 
5. Valdybos veiklos kryptys. 

Informacija apie Sueigą paskelbta Registrų centro informaciniame biuletenyje, www.registrucentras.lt
Išsamią informaciją teikia Gintaras Stauskis, tel. 8687 90312, gintaras.stauskis@vilniustech.lt 

Valdyba 

Tinklalapio veikimui palaikyti naudojami būtiniausi slapukai (angl. cookies), dar kitaip vadinami funkciniais slapukais.
Sutinku