Naujienos iš Lietuvos kultūros tarybos

Naujienos iš Lietuvos kultūros tarybos

Lietuvos kultūros tarybos (LTKT) 2021 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 4LKT-12(1.3) priėmė sprendimą dėl 38 asmenų įtraukimo į ekspertų duomenų bazę. Šiuo nutarimu papildyta ekspertų duomenų bazė 1 antropologijos, 2 archyvų, 2 cirko, 3 dizaino teorijos ir istorijos, 2 kultūros organizacijų vadybos, 2 kūrybinių industrijų, 1 menotyros (tarpdisciplininio meno sritis), 4 šiuolaikinės ir populiariosios muzikos, 3 socialinės integracijos (atskirties mažinimo) tarpkultūrinėmis veiklomis praktikos, 1 šokio praktikos, 5 tarpdisciplininio meno praktikos, 4 tarptautinių kultūros renginių vadybos, 1 teatro istorijos ir teorijos, 3 teatro praktikos ir 4 teisinės autorių teisių ir gretutinių teisių praktikos ekspertais. Į duomenų bazę įtrauktas ir LTKT dizaino teorijos ir istorijos ekspertu pirmajai 2-jų metų kadencijai patvirtintas VILNIUS TECH Dizaino katedros profesorius LKAS Ekspertų tarybos pirmininkas dr. Jonas Jakaitis.

Lietuvos kultūros tarybos ekspertai vertina kultūros ir meno projektus. Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo atrinkti ekspertai įtraukiami į ekspertų duomenų bazę dvejų metų kadencijai. Kiekvieno finansavimo konkurso metu iš ekspertų duomenų bazės sudaromos darbo grupės, vertinančios paraiškas, pateiktas kultūros programoms, meno sritims ar stipendijoms gauti. Ekspertai pateiktas paraiškas vertina individualiai, o vėliau, darbo grupės posėdyje, suformuoja galutines rekomendacijas Lietuvos kultūros tarybai bei pateikia konsoliduotus komentarus dėl siūlomų skirti sumų. Tas pats asmuo ekspertu gali būti skiriamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Ekspertai savo veiklą grindžia objektyvumo, nepriklausomumo, nešališkumo, konfidencialumo, įstatymų viršenybės, lygiateisiškumo, skaidrumo ir kitais su ekspertų vykdoma veikla susijusiais principais. 

Lietuvos kultūros tarybą sudaro: pirmininkė, muzikologė Asta Pakarklytė, tautinių mažumų (bendrijų) atstovas Dainius Babilas, aktorė dr. Elzė Gudavičiūtė-Puskunigė, teatro ir kino kritikas Vaidas Jauniškis, muzikologė Jūratė Katinaitė, istorikas dr. Rimvydas Laužikas, skulptorius ir kino kūrėjas Deimantas Virgilijus Narkevičius, architektas Rolandas Palekas, literatūrologas dr. Dainius Vaitiekūnas, kultūros vadybininkė Rita Valiukonytė, etnologė dr. Aušra Žičkienė.

Informacija parengta remiantis LTKT naujienomis: https://www.ltkt.lt/naujienos/522-atnaujinta-ekspertu-komanda-.html

2021-06-25

Tinklalapio veikimui palaikyti naudojami būtiniausi slapukai (angl. cookies), dar kitaip vadinami funkciniais slapukais.
Sutinku