LKAS strateginio plano aprašas

LKAS strateginio plano aprašas

LKAS valdyba 2020 m. lapkričio 20 d. posėdyje patvirtino sąjungos strateginį veiklos planą 2020 – 2021 metams. Jame numatytos mokslo ir studijų, profesinės veiklos, komunikacijos, narystės, finansų, projektų ir ekspertų sričių veiklos ir priemonės.

Mokslo ir studijų srityje , kuruojamoje valdybos nario profesoriaus Dr. Petro Grecevičiaus, planuojama baigti rengti KA studijų aprašą, parengti KA žurnalo leidybos koncepciją, parengti kraštovaizdžio architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo tvarkos aprašą. Ilgalaikėje perspektyvoje planuojama inicijuoti KA studijas vykdančių institucijų bendradarbiavimą, parengti KA profesijos standartą, atlikti KA specialistų rengimo analizę bei įvertinti KA mokslo tyrimų būklę.

Profesinės veiklos srityje, kuruojamoje valdybos nario Alvydo Mituzo, planuojama siekti sudaryti bendradarbiavimo sutartis su suinteresuotomis įmonėmis taip pat savivaldybėmis, kitomis organizacijomis, atnaujinti Nuolatinio profesinio augimo kraštovaizdžio architektūroje  mokymus, kurie galėtų prasidėti jau 2020 m. gruodžio mėnesį. Ilgalaikės užduotys šioje srityje yra parengti KA objektų projektavimo įkainių gaires, vykdyti tradicinį „Kraštovaizdžio erdvių“ renginį bei parengti KA įmonių registrą.

Komunikacijos srityje, kuruojamoje valdybos narės Ramunės Baniulienės, bus atnaujinamas LKAS interneto svetainės turinys, bendradarbiavimo ryšiai su Lietuvos ir užsienio (IFLA – Europe) partneriais, planuojama tęsti LKAS žinių publikaciją internete. Per kadencijos laikotarpį bus siekiama sukurti naujų priemonių LKAS komunikacijai, pavyzdžiui, naujienlaiškio prenumeratą.

Narystės srityje, kuruojamoje valdybos narės Dr. Vaivos Deveikienės, artimiausiu metu bus atnaujintas narių ir jų kontaktų sąrašas, bus sukurta nario skiltis LKAS interneto svetainėje, bus siekiama sureguliuoti nario mokesčio mokėjimą. Ilgalaikiai uždaviniai šioje srityje yra surinkti narius apibūdinančią informaciją, skatinti asocijuotus LKAS narius pereiti į tikruosius narius bei pritraukti daugiau naujų narių. Taip pat planuojama skatinti LKAS narių kūrybos sklaidą.

Finansų srityje, kuruojamoje LKAS pirmininko profesoriaus Dr. Gintaro Stauskio yra rengiama LKAS finansų analizė bei Lietuvos kultūros tarybos projekto 2020 m. vykdymo ataskaita. Taip pat bus parengti tvaraus biudžeto sudarymo ir išlaikymo pasiūlymai su galimomis naujomis finansavimo galimybėmis iš įvairių fondų bei rėmėjų.

Projektų srityje, kuruojamoje valdybos nario Manto Pilkausko, yra parengta paraiška Lietuvos kultūros tarybos finansavimui 2021 m. gauti. Taip pat planuojama atnaujinti CPD – LA mokymus bei bendradarbiaujant su Baltijos jūros regiono partneriais ieškoti finansavimo bendriems projektams iš ES fondų.

Ekspertinės veiklos srityje, kuruojamoje valdybos nario profesoriaus Dr. Jono Jakaičio, bus plėtojami profesiniai ryšiai su partneriais, organizuojama nuolatinė Ekspertų tarybos veikla, ekspertinės veiklos rezultatai bus viešinami LKAS svetainėje bei žinių portaluose. Per kadencijos laikotarpį bus inicijuotos viešos ekspertų diskusijas KA aktualijų temomis, bus rengiama KA objektų kokybės vertinimo sistemą, bus rengiami atsiliepimai į teisės aktų projektus, bus parengtas LKAS įstatų pakeitimo projektas dėl Ekspertų tarybos ir kitų veiklų.

Gintaras Stauskis, pirmininkas

Tinklalapio veikimui palaikyti naudojami būtiniausi slapukai (angl. cookies), dar kitaip vadinami funkciniais slapukais.
Sutinku