LKAS naujienoms: iš Lenkijos mokslų akademijos Krokuvos skyriaus

LKAS naujienoms: iš Lenkijos mokslų akademijos Krokuvos skyriaus

Lenkijos mokslų akademijos Krokuvos skyrius ką tik anonsavo apie savo 2020 metų gausai prisodrintą, mokslinių publikacijų žurnalą (TEKA KOMISJI URBANISTYKI I ARCHITEKTURY PAN ODDZIAŁW KRAKOWIE URBANITY AND ARCHITECTURE FILES. TOM XLVIII/2020) (http://teka.pk.edu.pl/index.php/numery-czasopisma/tom-xlviii-2020/).

TEKA pradėtas leisti 1967 m. kaip Lenkijos mokslų akademijos Krokuvoje skyriaus žurnalas. Šis, tradiciniu tapęs mokslinis traktatas kasmet leidžiamas siekiant apibendrinti metų nuveiktus darbus architektūros, urbanistikos, miestų planavimo, architektūros paveldo išsaugojimo ir kraštovaizdžio architektūros srityse tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu. 50 metų mokslinę patirtį puoselėjančio žurnalo tikslas yra skelbti aukštos kokybės straipsnius, suteikiant galimybę susipažinti su mokslininkų tyrimų naujienomis, minėtose srityse. Žurnalas skirtas ne tik specialistams, bet ir plačiajai skaitytojų auditorijai, besidominčiai erdvinio formavimo problemomis – tiek su gamtos, tiek su kultūros, tiek su kraštovaizdžio arch. problematika ir nūdienos iššūkiais, su kuriais susiduria šiuolaikinė visuomenė. Malonu pastebėti, kad žurnalo redkolegijos recenzentų grupėje dirba ir LKAS pirmininkas prof. G.Stauskis.

Pradedant XLV/ 2017 jubiliejiniu tomu, TEKA metraštis yra indeksuojamas „Web of Science“ (WoS), „Emerging Sources Citation Index“ (ESCI) duomenų bazėse.

Kviesdamas LKAS kolegas susipažinti su TEKA leidinio straipsniuose paliesta problematika taip pat informuoju apie mano publikacijos – The quality of the landscape architecture as a result of contemporary development trends and societal activism“ įtraukimą į minėtą žurnalą (http://teka.pk.edu.pl/wp-content/uploads/2021/02/2020-01-TEKA-20-Jakaitis.pdf). Linkiu kolegoms dalykiškų, mūsų cecho profesijos, atspindinčių nūdienos problematiką, skaitymų, diskusijų.

Informaciją parengė prof. J. Jakaitis

pagal prof. hab. dr. inż. W. Kosiński įžanginį žodį, pristatant TEKA

Tinklalapio veikimui palaikyti naudojami būtiniausi slapukai (angl. cookies), dar kitaip vadinami funkciniais slapukais.
Sutinku