Kvietimas paminėti tarptautinę paminklinių vietovių ir paminklų dieną

Kvietimas paminėti tarptautinę paminklinių vietovių ir paminklų dieną

Balandžio 18-oji – Tarptautinė paminklų ir paminklinių vietų apsaugos diena – visų paveldosaugininkų, paveldo bičiulių, jo puoselėtojų profesinė šventė. Ji pasaulyje minima nuo 1984 metų ICOMOS asamblėjos, veikiančios prie UNESCO, iniciatyva. Į Lietuvą ši šventė atkeliavo 1997-aisiais. Šių metų tarptautinės šventės tema – „Sudėtingos praeitys: įvairios ateitys“ – labai taikliai nusako, kokia svarbi mūsų gyvenime yra paveldo grandinė, praeitį jungianti su ateitimi. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos visiems paveldo bičiuliams profesinės šventės proga už dėmesį paveldui siunčia nuoširdžią padėką ir šilčiausius sveikinimus. Prasmingų darbų puoselėjant mus supantį paveldą!

Paminėjimo renginys internete įvyks balandžio 16 d.

Renginio programa: https://bit.ly/2PCcyS1

Nuoroda į renginį: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab4814efd6a834d56bc2652afe5f1c87d%40thread.tacv2/1618384894175?context=%7b%22Tid%22%3a%2290ba949d-d08b-483e-a0b8-6158985f8fc5%22%2c%22Oid%22%3a%221b079c2e-ef3d-4bb0-a01e-e9fc860ce092%22%7d

Kultūros paveldo departamento kolektyvo vardu –Direktorius Vidmantas Bezaras

Tinklalapio veikimui palaikyti naudojami būtiniausi slapukai (angl. cookies), dar kitaip vadinami funkciniais slapukais.
Sutinku