Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertai buriasi į asociaciją ir kviečia bendradarbiauti

Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertai buriasi į asociaciją ir kviečia bendradarbiauti

2018 m. gruodžio pradžioje įsteigta ir Juridinių asmenų registre įregistruota  Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupė (KŽEG), veikianti pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą. Veiklą pradedančios naujos asociacijos steigėjai – Lietuvos universitetų botanikos sodų asociacija, Lietuvos arboristų asociacija (LARA) bei „UAB Arbovita ir Ko“. Asociacijos nariu jau tapo ir Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija (KMAIK).  Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupės direktoriumi tapo miškų ūkio inžinierius, LKAS asocijuotas narys Steponas Deveikis. Į naujos asociacijos valdybą išrinkti LARA pirmininkas Renaldas Žilinskas (valdybos pirmininkas), dr. Remigijus Bakys (KMAIK), dr. Nerijus Jurkonis (VDU).

Į šią organizaciją steigėjai kviečia jungtis ir kitus narius. Artimiausiuose KŽEG veiklos planuose – pažintiniai seminarai, atvejų analizės konferencijos, ekspertų profesinio ugdymo programos, komunikacija su giminingomis asociacijomis, urbanistinės aplinkos specialistais, architektais ir kraštovaizdžio architektais savivaldybėse. Visi minėti specialistai kviečiami bendradarbiauti ir prisidėti formuojant tinkamas kraštovaizdžio tvarkymo tradicijas bei aplinkos tausojimo kultūrą šalyje.

„Norime sukurti stiprią, plačios aprėpties ekspertų grupę, į ją pritraukdami žinomus, kvalifikuotus ir gerą vardą turinčius želdynų bei kraštovaizdžio ekspertus. Žodis kraštovaizdis išplečia ekspertizės lauką, aprėpia tiek gamtinius, tiek antropogeninius elementus: ne tik želdynus ir želdinius, vandens telkinius, reljefą, bet ir architektūros, teritorijų planavimo, urbanistikos sprendinius. Todėl kviečiame į savo būrį hidrotechnikos, kraštovaizdžio architektūros, arboristikos, želdininkystės bei dendrologijos specialistus. Mes pasiryžę teikti nepriklausomos ekspertizės paslaugas šiose srityse“, – tvirtina KŽEG direktorius S. Deveikis.

Asociacijos nariai daug dėmesio skirs kraštovaizdžio ir želdynų ekspertizės kriterijų formulavimui, ekspertų mokymams ir kompetencijų ugdymui, tarptautinės ir nacionalinės patirties kaupimui. „Lietuvos Respublikos teisės aktai privalo aiškiau apibrėžti poveikio aplinkai vertinimo, kraštovaizdžio apsaugos ir formavimo sprendinių, želdynų tvarkymo projektų ekspertizės dalykus, – įsitikinęs KŽEG valdybos pirmininkas R. Žilinskas. – Todėl mes pasiryžę padėti formuoti visiems suprantamą kraštovaizdžio tvarkymo kultūrą Lietuvoje, kurti kraštovaizdžio ir želdynų ekspertizės taisykles, nes iki šiol bendrų taisyklių tiesiog nebuvo.“

KŽEG nariai įsitikinę, kad tokia ekspertizė neabejotinai skatins socialinę taiką, sutarimą ir susikalbėjimą aplinkos, pirmiausia želdynų ir želdinių, tvarkymo klausimais vietos bendruomenėse, padės formuoti miestų ir kitų vietovių pilietinį ir kultūrinį identitetą.

Parengta pagal Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupės informaciją, 2019-01-03

Tinklalapio veikimui palaikyti naudojami būtiniausi slapukai (angl. cookies), dar kitaip vadinami funkciniais slapukais.
Sutinku