Kraštovaizdžio architektui Regimantui Pilkauskui – 80. Sveikiname

Kraštovaizdžio architektui Regimantui Pilkauskui – 80. Sveikiname

Miškininko ir kraštovaizdžio architekto Regimanto Donato Pilkausko kūrybinė biografija nekart pristatyta įvairiuose leidiniuose (Visuotinė lietuvių enciklopedija; Parkų knyga 2015–2016; Lietuvos kraštovaizdžio architektų darbai 2008–2018 ir kt.). 2014 m. pažymint šio kraštovaizdžio architektūros grando 75-metį publikuota biografinė impresija „Kraštovaizdžio architekto žvilgsnis pastabus, o plunksna aštri“ (lkas.lt tinklalapis; LKAS žinios, Nr. 82–83, 2014 m. birželis, p. 4–5). Joje linkėjome ekologiškai tikslingos kraštovaizdžio architektūros specialistui ponui Regimantui sveikatos, naujų darbų ir kūrybinių įžvalgų.

Vėl turime progą pašlovinti poną Regimantą – 2019 m. gegužės 27 d. jam, LKAS garbės ženklo „Už nuopelnus Lietuvos kraštovaizdžio architektūrai“ kavalieriui, sukanka 80 metų. Šį jubiliejų kraštovaizdžio architektas pasitinka su naujų darbų aplankalu – nekukliu projektų pluoštu naujoje knygoje Lietuvos kraštovaizdžio architektų darbai 2008–2018, tekstais kraštovaizdžio architektūros tema Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje ir įvairiuose žurnaluose, interneto portaluose.

Jubiliatas gimė 1939 m. gegužės 27 d. Vaiguvoje (Kelmės r.), 1956 m. baigė Vaškų (Pasvalio r.) vidurinę mokyklą, 1961 m. – Lietuvos žemės ūkio akademijos (LŽŪA) Miškų ūkio fakultetą. Specializuotis kraštovaizdžio architektūros srityje pradėjo 1961–1964 m. dirbdamas Miestų statybos projektavimo instituto Kauno filiale, vadovaujamas architekto Vytauto Landsbergio-Žemkalnio (1893–1993). 1963 m. stažavo Latvijoje, Jūrmaloje pas kraštovaizdžio architektą Alfonsą Kiškį (1910–1994); 1973 m. stažavo Lenkijoje pas profesorių Lionginą Majdeckį (1925–1997) ir kitus garsius parkotyros ir parkų tvarkymo specialistus. R. Pilkauskas įvairias kraštovaizdžio architektūros disciplinas, želdynų projektavimo kursą dėstė įvairiose aukštosiose mokyklose – Vilniaus dailės institute ir akademijoje (nuo 1969 m. iki 2003 m.), LŽŪA (1963–1967), Vilniaus universitete (1974–1987) ir Kauno technologijos universitete (1996–1999) – architektūros, žemėtvarkos, geografijos specialybių studentams.

Kūrybiniai Regimanto Pilkausko darbai susiję su Lietuvos didžiųjų miestų, vėliau ir kitų miestų želdynų plėtotės planavimu, miestų dalių tvarkymo ir atskirų želdynų projektavimu. Jis parengė per 120 projektų, paskelbė įvairiuose leidiniuose keliasdešimt mokslo ir per 100 populiarių straipsnių kraštovaizdžio architektūros ir želdynų tvarkymo temomis. R. Pilkauskas nuo 1991 m. yra UAB „Želdynai“ vadovas, LKAS narys-steigėjas, 1995–1999 m. buvo LKAS valdybos pirmininko pavaduotojas, 1999–2005 m. – pirmininkas. Nuo 1995 m. redaguoja laikraštėlį LKAS žinios (jau išleista 130 numerių), nuolat rašo ir projektuoja.

Naujausią Regimanto Pilkausko kūrybinės biografijos paliudijimą, kaip sakyta, pateikia naujas LKAS leidinys (sudarytojas Mantas Pilkauskas, 2018) Lietuvos kraštovaizdžio architektų darbai 2008–2018. Jame – 13 darbų-projektų su pono Regimanto dalyvavimu ir šeši autoriaus kritiniai straipsniai ar projektų recenzijos, kurių dalis jau buvo skelbti kituose leidiniuose. Lietuvos kraštovaizdžio architektūros raidos istorijoje Pilkauskų genties ar dinastijos – tėvo su sūnumis Mantu ir Vainiumi – pavardė jau įrašyta, sukurtų ar sutvarkytų želdynų sąrašas išties ilgas, parašytų knygų ar jų dalių lentyna irgi nemaža, bet linkime ponui Regimantui šiuos darbus tęsti tautos ir Tėvynės labui. Tebūna jubiliato siekiai kilnūs, o gyvenimo metai ilgi.

Steponas Deveikis, lkas.lt redaktorius, 2019-05-22

Tinklalapio veikimui palaikyti naudojami būtiniausi slapukai (angl. cookies), dar kitaip vadinami funkciniais slapukais.
Sutinku