Kraštovaizdžio architektų profesijos reguliavimo klausimai –  IFLA Europe renginyje

Kraštovaizdžio architektų profesijos reguliavimo klausimai –  IFLA Europe renginyje

Kraštovaizdžio architekto profesijos pripažinimo klausimams Europos profesinė bendruomenė skiria vis daugiau dėmesio. Tai susiję su naujais iššūkiais ir atsakomybe sprendžiant aktualias klimato kaitos valdymo problemas. Išaugusių visuomenės lūkesčių fone aplinkos tvarkymo darbų kokybė kelia vis daugiau klausimų, o svarbias užduotis gerai atlikti gali tinkamos kvalifikacijos specialistai. Renginį moderavęs IFLA Europe viceprezidentas profesinei veiklai Didier Vancutsem (Belgija) kvietė diskutuoti apie kraštovaizdžio architekto profesijos reguliavimo ir kvalifikacijos pripažinimo svarbą.

Šių klausimų fone keistas LR Aplinkos ministerijos delsimas ir tylėjimas, nereaguojant į LKAS prašymą imti spręsti kraštovaizdžio architekto profesijos reguliavimo Lietuvoje klausimus. Žinome, kodėl to reikia ir kur slypi šio proceso opozicija, tačiau norisi žengti koja kojon su devyniomis ES valstybėmis, kuriose kraštovaizdžio architekto profesija yra reguliuojama pagal ES tvarką: sudarytas specialistų registras, nustatytos kraštovaizdžio architektams priskirtosios profesijos užduotys, šiems klausimams reguliuoti paskirta kompetentinga valstybės institucija, nustatyti esminiai išsilavinimo, profesinės patirties ir kvalifikacijos kėlimo reikalavimai.

Šiems klausimams aptarti šių metų kovo 11 d. IFLA Europe pakvietė visų valstybių narių atstovus. Vilnius Tech koordinuojamo studijų projekto InnoLAND partneriai parengė šiuos klausimus ES mastu reguliuosiančio teisės akto – Bendrosios kvalifikacijų platformos (Common Training Framework – angl.) projektą ir pristatė jį renginio dalyviams. Tokios platformos galimybė numatyta ES Kvalifikacijų direktyvoje 2005/36/EC. Platformos projektą pristatė Le-Notre instituto vadovas Jeroen De Vries (Olandija) ir Gintaras Stauskis (LKAS, Lietuva).  Virtualiai vykusiame susitikime išgirdome ir dvi sėkmės istorijas: apie tai, kaip reguliuojamos profesijos statusą pasiekė Čekijos ir Prancūzijos kraštovaizdžio architektai, pasakojo šių asociacijų vadovai. Susitikimo dalyviai pritarė poreikiui spartinti žingsnius siekiant, kad visose ES šalyse IFLA Europe narėse kraštovaizdžio architekto profesija būtų reguliuojama pagal ES tvarką. Pritarta spartesniam Bendrosios kvalifikacijų platformos rengimui ir teikimui Europos Komisijai. Patvirtinus šią platformą, tai prilygtų automatiniam profesijos pripažinimui visose ES šalyse narėse.

Gintaras Stauskis
2022-3-14

Tinklalapio veikimui palaikyti naudojami būtiniausi slapukai (angl. cookies), dar kitaip vadinami funkciniais slapukais.
Sutinku