Jungtinės Karalystės kraštovaizdžio instituto konferencijoje ir IFLA Europe generalinėje asamblėjoje dalyvavo LKAS atstovai

Jungtinės Karalystės kraštovaizdžio instituto konferencijoje ir IFLA Europe generalinėje asamblėjoje dalyvavo LKAS atstovai

2018 rugsėjo 6–7 d. Londone vyko Jungtinės Karalystės kraštovaizdžio instituto (Landscape Institute ) kartu su Europos kraštovaizdžio architektų sąjunga (IFLA Europe) ir Grinvičo universitetu (University of Greenwich) organizuota konferencija „Kraštovaizdžio vertinimas: sujungiant žmones, vietą ir  gamtą“ (Valuing Landscape: Connecting people, place and nature). Konferencijoje dalyvavo trys Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos nariai: Mantas Pilkauskas (LKAS pirmininkas, ASU), Ramunė Sanderson (Terra Firma LT), prof. dr. Gintaras Stauskis (VGTU).

Kraštovaizdžio architektė Ramunė Sanderson skaitė pranešimą apie Lietuvos kraštovaizdžio architektūros ir kraštovaizdžio dabartinius iššūkius ir sprendimus. Pranešime buvo trumpai apžvelgta Lietuvos kraštovaizdžio architektūros raida ir istoriškai susiklosčiusios aplinkybės, dariusios įtaką Lietuvos kraštovaizdžiui, iš to kylančios problemos, kurias turi spręsti šiandieniniai kraštovaizdžio architektai. Buvo paminėta sparti didesniųjų miestų plėtra ir su tuo susiję iššūkiai mūsų gyvenamajai aplinkai bei gerosios praktikos pavyzdžiai Lietuvos kraštovaizdyje, tokie kaip visuomenės dalyvavimas rengiant viešų erdvių projektus, kraštovaizdžio objektų atnaujinimas pasitelkiant ES struktūrinius fondus, augantis nekilnojamojo turto vystytojų supratimas apie aplinkos kokybės svarbą.

Tarptautinės konferencijos, apjungusios kraštovaizdžio architektus, planuotojus, saugomų teritorijų valdytojus, akademikus, aplinkosaugininkus, botanikus bei žymius visuomenės veikėjus, tema – žmogaus, vietos ir gamtos susijungimas (Connecting people, place and nature). Pranešimuose buvo pristatyti pavyzdžiai apie augantį kokybiškos aplinkos vertės suvokimą, metodai šią vertę pamatuoti ir tarpusavio susikalbėjimo svarba bei atsakomybė formuojant kokybišką aplinką šiandienos ir ateities kartoms.

Po konferencijos, 2018 rugsėjo 8–9 d., vyko IFLA Europe generalinė asamblėja. Keli dalykai gali sudominti ir jus. Pirma, priimta IFLA Europe rezoliucija, atkreipianti dėmesį į klimato kaitą ir kraštovaizdžio architektų vaidmenį. Antra, patvirtintos finansinės ir veiklos ataskaitos. Trečia, nuspręsta, kad IFLA Pasaulinė konferencija vyks Norvegijoje 2019 rugsėjo viduryje. Prieš tai Norvegijoje vyks ir Europos kraštovaizdžio architektūros mokyklų tarybos – ECLAS konferencija. 2019 IFLA Europe konferenciją rengs ispanai, priimdami ją pačioje Alhambroje, pietų Ispanijoje, Granadoje esančiame maurų valdovų rūmų ansamblyje.

Konferencijoje ir asamblėjoje buvo pristatyta Europos kraštovaizdžio architektų darbų paroda „Landscape Architecture as a Common Ground“. Parodoje 24 kraštovaizdžio architektų sąjungos pristato po 1 darbą atstovaujantį savo valstybei. Išleista ir knyga,  pristatanti 61 kraštovaizdžio architektūros darbą. Šią parodą kviečiame apžiūrėti 2018 m. spalio 12 d. Aleksandro Stulginskio universitete, Universiteto g. 8A, Akademija– Kaunas. Primename, kad tuo pačiu metu ASU vyks tarptautinė konferencija „Kraštovaizdžio architektūra Baltijos šalyse – šimtmečio retrospektyva ir ateities perspektyvos“.

Daugiau informacijos apie renginį rasite: http://iflaeurope.eu/general-assembly-greenwhich-uk-6-9-september-2018/  ir https://www.linkedin.com/pulse/tarptautin%C4%97je-kra%C5%A1tovaizd%C5%BEio-konferencijoje-londone-sanderson/?published=t  

Ramunė Sanderson, Mantas Pilkauskas, 2018-10-03

Tinklalapio veikimui palaikyti naudojami būtiniausi slapukai (angl. cookies), dar kitaip vadinami funkciniais slapukais.
Sutinku