Visuotinė sueiga išrinko naują LKAS pirmininką ir valdybą

Visuotinė sueiga išrinko naują LKAS pirmininką ir valdybą

2018 m. vasario 9 d. popietę Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros fakulteto Lauryno Stuokos Gucevičiaus auditorijoje vykusioje Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos (LKAS) ataskaitinėje rinkiminėje sueigoje buvo išklausyti LKAS pirmininko Alvydo Mituzo ir valdybos narių ataskaitiniai pranešimai, patvirtintos LKAS 2017 m. veiklos ir finansinės ataskaitos, LKAS pirmininku išrinktas Mantas Pilkauskas.

Į naują LKAS valdybą išrinkti Alvydas Mituzas, Alvydas Žickis, Jūratė Paragytė, Aurelija Lozuraitienė, Eduardas Lozuraitis, Vaiva Deveikienė. Sueigoje išrinkta nauja LKAS Kontrolės komisija: Virginijus Skardžiukas, Stasė Jatužienė, Irena Sakalauskaitė.

Diskusijose dėl LKAS veiklos aktualijų ir planų pasisakė prof. habil. dr. Konstantinas Jakovlevas-Mateckis , prof. dr. Gintaras Stauskis, LKAS narys steigėjas Regimantas Pilkauskas, doc. Alvydas Žickis, dr. Jonas Jakaitis, prof. dr. Petras Grecevičius, Irena Sakalauskaitė, Virginijus Skardžiukas ir kiti. Sueiga patvirtino LKAS veiklos 2018 m. planą, pritarė pateiktam finansiniam planui, pavedė Valdybai juos detalizuoti ir vykdyti.

Sueigoje LKAS asocijuotais nariais priimti Klaipėdos ir kitų universitetų ir kolegijų auklėtiniai: Lidija Mineikytė- Balčiūnienė, Gintarė Jablonskienė, Giedrė Nevidomskytė. Tikraisiais LKAS nariais (meno kūrėjais) priimtos kolegės Indra Bieliūnaitė ir Goda Čibiraitė Characiejienė. Visoms joms palinkėta aktyvios veiklos kraštovaizdžio architektūros baruose.

LKAS šiuo metu jungia 62 tikruosius narius ir 54 asocijuotus narius.

 

LKAS informacinė tarnyba, 2018-02-12