Valdyba

Valdyba 2018 – 2019 m.

Mantas Pilkauskas - pirmininkas
Alvydas Mituzas
Alvydas Žickis
Jūratė Paragytė
Eduardas Lozuraitis
Aurelija Lozuraitienė
Vaiva Deveikienė

Valdyba 2016 – 2017 m.