Profesinio ugdymo iniciatyvos kraštovaizdžio architektams baigiamoji konferencija

Profesinio ugdymo iniciatyvos kraštovaizdžio architektams baigiamoji konferencija

Kraštovaizdžio architektai ir šia tema besidomintys specialistai 2015 m. rugsėjo 3-iąją susitiko Vilniaus Gedimino technikos universitete (VGTU). Dalyvius diskusijai sukvietė dvejus metus trukęs projektas CPD-LA – „Baltijos jūros regiono kraštovaizdžio architektų nuolatinio profesinio ugdymo programa“. Tai pirmoji tokia tarptautinio masto iniciatyva kraštovaizdžio architektūros tema mūsų šalyje. Bendradarbiaudamos Vokietijos, Lietuvos ir Latvijos kraštovaizdžio architektų asociacijos užsibrėžė sukurti nuolatinio profesinio ugdymo programą, kurios tikslas – spręsti problemas, susijusias su modernaus, sistemingo ir nuolatinio profesinio tobulėjimo galimybių trūkumu kraštovaizdžio architektūros srityje Lietuvoje ir Latvijoje.

Kraštovaizdžio architekto profesija vis dar skinasi kelią į pripažinimą Baltijos šalyse. Dažname projekte kraštovaizdžio architekto darbas patikimas sodininkui, botanikui, želdynų specialistui. Nenuostabu, nes kraštovaizdžio architekto profesija tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje yra pakankamai jauna.

Vaiva Deveikienė, Lietuvos kraštovaizdžio architektų asociacijos valdybos narė, Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamento Miesto estetikos skyriaus vedėja, pastebėjo, jog Baltijos šalyse kraštovaizdžio architektai pirmiausiai turi apsispręsti, kiek atsakomybės jie yra pasiruošę prisiimti – apsiriboti želdynų projektavimu ar dalyvauti dideliuose infrastruktūros projektuose. Konferencijos svečias Christophas Gondesenas, architektas, Vokietijos kraštovaizdžio architektų sąjungos (BDLA) narys dalinosi įžvalgomis apie didelių infrastruktūrinių projektų iššūkius. „Šių specialistų vaidmuo yra itin svarbus – iš kraštovaizdžio architekto reikalaujama kūrybingumo, inžinerinių žinių, dizaino gebėjimų, funkcionalaus ir kritinio mąstymo, ekologinio jautrumo, ekonominio suvokimo, socialinės atsakomybės ir daugiau. Tai ženkliai daugiau nei gali želdynų specialistas.“

Tačiau specialistų pastebėjimu, kai kurių projektų rezultatai rodo, kad jaučiamas didelis Lietuvos kraštovaizdžio architektų žinių stygius. Prof. Fritz‘as Auweck‘as, Vokietijos kraštovaizdžio architektų sąjungos (BDLA) užsienio reikalų tarybos pirmininko, buvusio Europos kraštovaizdžio architektų federacijos (EFLA) prezidento bei viceprezidento švietimo reikalams teigimu, ,,švietimas yra vienas svarbiausių kraštovaizdžio architekto prfesijos vystymo veiksnių – tik šalyse su išvystytu akademiniu ugdymu specialistai gebės pasitikti ateities iššūkius“. F. Auweck‘as siūlo nepamiršti augančio mobilumo, kurio dėka jauni specialistai dirba visame pasaulyje. Dėl šios priežasties europinio lygio švietimo iniciatyvos, profesinis ugdymas ir žinių perdavimas yra itin aktuali tema. CPD-LA yra ateities modelis, paremtas tarpvalstybiniu bendradarbiavimu  ir įtraukiantis šalis, kuriose kraštovaizdžio architektūra yra pakankamai jauna profesija, kelianti savitus iššūkius profesiniam ugdymui. CPD-LA siūlo tęstinį mokymą, kurio reikia specialistams, į kraštovaizdžio architektūrą įsitraukusiems anksčiau nei tai padarė švietimo sistema.

CPD-LA projekto vadovas, VGTU prof. dr. Gintaras Stauskis pabrėžia, jog Baltijos jūros regione maža praktinių iniciatyvų, ir tai tapo CPD-LA projekto išskirtinumu. Jo teigimu, aplinkos kūrimo koncepcija yra cikliška, tuo pagrįsta ir CPD-LA mokymų programa. „Esmė yra ne medžiaga, kurią surinkome, bet ugdymo schema ir partnerių kompetencijos. Mūsų pasirinkti kertiniai aspektai – tęstinumas, vystymasis ir profesionalumas – leido sėkmingai įgyvendinti projektą. Praktiniuose projekto mokymuose dalyvavo per 200 dalyvių Lietuvoje ir tiek pat Latvijoje. Tai ne tik kompetencijų ugdymas ar žinių mainai, tai ir naujos pažintys, idėjos, naujų iniciatyvų pradžia“, – projekto sėkme džiaugėsi G. Stauskis.

Tikimasi, kad prie sukurtos CPD-LA sistemos prisijungs ir kitos šalys, susidomėjimą jau išreiškė Lenkijos ir Estijos kraštovaizdžio architektų sąjungos.

 

Evelina Kutkaitytė, 2015-09-07