Posėdžiai

2018 m. kovo 10 d. įvyko pirmasis naujai išrinktos LKAS valdybos posėdis. Posėdyje dalyvavo visi LKAS valdybos nariai. Svarstyti klausimai ir patvirtinti sprendimai dėl  LKAS veiklos programos  prioritetų, renginių plano ir finansinio plano 2018 m. įgyvendinimo, dėl LKAS veiklos programos dalinio finansavimo Lietuvos kultūros tarybos lėšomis sutarties pasirašymo, dėl LKAS valdymo organų persiregistravimo Juridinių asmenų registre. Aptarti Želdynų įstatymo pakeitimo projekto rengimo ir svarstymo Aplinkos ministerijoje klausimai ir galimos pataisos, sutarta dėl platesnės diskusijos ir konferencijos įstatymo projekto turinio klausimais rengimo Kaune, ASU 2018-03-24. Aptarti kiti LKAS veiklos ir valdybos darbo organizavimo klausimai.

LKAS informacinė tarnyba, 2018-03-12