Paskelbtas rekomenduojamų specialistų sąrašas

Paskelbtas rekomenduojamų specialistų sąrašas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija paskelbė Rekomenduojamų specialistų, kuriuos prie savivaldybės veikianti Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija gali pasitekti atliekant želdinių ekologinės ar estetinės svarbos įvertinimą (želdinių būklės ekspertizę), sąrašą. Jame rasime ir keliolika LKAS narių.

Rekomenduojamų želdinių būklės ekspertizės specialistų sąrašas skelbiamas Aplinkos ministerijos tinklalapyje: http://www.am.lt/VI/files/0.048725001524115969.pdf

Želdinių būklės ekspertizės aprašas skelbiamas e-Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F7D90BF6732B/eNcwzydwgN

LKAS informacinė tarnyba, 2018-04-20