Etikos komisija

Etikos komisija išrinkta LKAS narių sueigoje 2016 m. vasario 5 d.

Komisiją sudaro:

  • Prof. habil. dr. Konstantinas Jakovlevas-Mateckis (komisijos pirmininkas)
  • dr.Jonas Jakaitis
  • Dovilė Ivanauskienė