Aplinkos ministerijoje aptartos svarbiausios miestų želdynų priežiūros problemos

Aplinkos ministerijoje aptartos svarbiausios miestų želdynų priežiūros problemos

Didžiuosiuose miestuose atliekant šaligatvių remontus, tiesiant takus ar statant naujus statinius kertami medžiai sukelia gyventojams pagrįstų klausimų ir abejonių. Kauno mieste šią vasarą vykdyta šaligatvių renovacija atskleidė, kaip svarbu atsižvelgti į aplinkosaugininkų rekomendacijas bei į procesus įtraukti visuomenę. Reaguodama į kilusį šurmulį, Aplinkos ministerija 2017 m. rugpjūčio 29 d. surengė viešą pasitarimą, kuriame dalyvavo aplinkos viceministrai, departamentų, skyrių vadovai, savivaldybių ir visuomenės atstovai.

Susitikimo metu Aplinkos ministerijoje aptartos svarbiausi miesto želdynų formavimo, priežiūros principai ir atsakomybės. Vyko atvira diskusija, kurioje savo poziciją išreiškė Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio savivaldybių atstovai, architektai, arboristai, dendrologai, pilietinių judėjimų nariai. Jų patirtys virto vertingais pasiūlymais, formuosiančiais tolimesnę miestų želdynų politiką.

„Kiekviena situacija yra unikali ir konkretūs atvejai reikalauja specifinio įvertinimo. Išklausę įvairių sričių ekspertų pasisakymų, matome poreikį susitikti su savivaldybių administracijų, tarybų darbuotojais ir išklausyti didžiausias problemas, su kuriomis susiduria planuodami naujas statybas, viešųjų erdvių rekonstrukcijas. Medžiai yra ne tik savivaldybių, bet ir jų gyventojų turtas, todėl teisę pareikšti nuomonę turi turėti visi“, – teigė aplinkos viceministrė Rėda Brandišauskienė.

„Privalomieji visuomenės informavimo žingsniai turi prasidėti ne gavus leidimą kirsti, o dar planavimo stadijoje. Tai leis išgirsti gyventojų lūkesčius, aptikti galimą korupciją ar netikslų medžių būklės įvertinimą“, – sakė aplinkos viceministras Martynas Norbutas. Susirinkimo dalyviai bene vienareikšmiškai sutiko, kad medžio apsauga turėtų prasidėti dar naujų statinių planavimo etape, tai yra detaliajame plane turėtų būti nurodomi visi sklype esantys medžiai. Tai leistų įpareigoti statytojus atsižvelgti į juos, mėginti išsaugoti arba atkurti pasibaigus statyboms.

Įdomi detalė iš Prancūzijos šimtmečio senumo praktikos– 1910 m. skelbimas visuomenei  apie planuojamus vykdyti darbus, įrengiant parką Montgeono miške prie Havro miesto. Iš rengiamos René André konferencijos (2017-09-29) medžiagos

Teigiamą postūmį turės ir kraštovaizdžio specialistų poreikio įvertinimas ir pripažinimas – šiuo metu Aplinkos ministerijoje sudaryta darbo grupė diskutuoja galimybę įpareigoti savivaldybes įdarbinti šiuos specialistus, privalomai įtraukti juos į bendrųjų ar detaliųjų planų rengimą.

LKAS informacinė tarnyba, 2017-08-31; parengta pagal Aplinkos ministerijos pranešimą