Antrasis CPD-LA projekto pilotinis seminaras sulaukė gausios auditorijos dėmesio

Antrasis  CPD-LA projekto pilotinis seminaras sulaukė gausios auditorijos dėmesio


Tęstinio profesinio mokymo, CPD-LA projekto „Baltijos jūros regiono kraštovaizdžio architektų nuolatinio profesinio ugdymo programos perkėlimas“ (projekto Nr. LLP-LdV-TOI-2013-LT-0138) pilotinis seminaras „Kraštovaizdžio architektūros teisiniai aspektai“, kuris įvyko 2015 m. vasario 26 d. Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Architektūros fakultete, pasiūlė plačią programą ir sulaukė nemažo susidomėjimo. Teisinės įžvalgos, žinios ir teisės aktų, kurie susiję su kraštovaizdžio architektūros sritimi ir praktine  želdynų tvarkymo, projektavimo  ir valdymo veikla, supratimas ir taikymas yra labai svarbu ne tik praktikuojantiems kraštovaizdžio architektams, bet ir viešojo sektoriaus, pirmiausia, savivaldybių administracijų teritorijų planavimo, architektūros ir kraštovaizdžio architektūros padalinių specialistams, akademinei  bendruomenei.   Šiame seminare daugiau dėmesio buvo skirta Viešųjų pirkimų sistemos ir Želdynų įstatymo temoms. Todėl  į seminarą užsiregistravo per 80 dalyvių; tiesa, dalyvavo kiek mažiau – 67 dalyviai.

Susirinkusius kraštovaizdžio architektus, savivaldybių atstovus ir kitus specialistus pasveikino VGTU Architektūros fakulteto dekanas dr. Liutauras Nekrošius ir CPD-LA projekto vadovas dr. Gintaras Stauskis. Teorinę dalį pradėjo LKAS pirmininkas Alvydas Mituzas su savo ir bendraautorių parengtu įvadiniu pranešimu „Kraštovaizdžio architektūros teisinė bazė“. Pranešime buvo akcentuotas daugialypis  kraštovaizdžio architektūros, kraštovaizdžio architekto  veiklos teisinio reguliavimo pobūdis, apžvelgti daugelio norminių dokumentų, tarp jų ir Statybos techninių reglamentų (STR), reikalavimų taikymo praktikoje aspektai.

Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) Mokymo ir konsultacijų skyriaus vyriausioji specialistė Vaida Sirusaitė nagrinėjo ir atskleidė viešųjų pirkimų galimybes pranešime „Supaprastintas projekto konkursas: Viešųjų pirkimų įstatymo taikymas ir geroji praktika. Viešųjų pirkimų įstatymo pasikeitimai, įsigalioję 2015-01-01“. Kaip viešasis užsakovas gali užsisakyti kraštovaizdžio architektūros ar želdynų tvarkymo projektą? Kokie projekto konkurso vertinimo kriterijai yra svarbiausi? Kaip taikyti ne tik mažiausios kainos, bet ir ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijus? Šie klausimai labiausiai rūpėjo pilotinio seminaro dalyviams. Šia tema buvo aktyviai diskutuota, aptarti  praktiniai Viešųjų pirkimų įstatymo taikymo pavyzdžiai, pateikta  atvejų Utenoje, Birštone ir kitose savivaldybėse analizė.

Kraštovaizdžio architekto Regimanto Pilkausko tiesioginė patirtis ir atvejų analizė seminaro dalyviams buvo pateikta ir LKAS žinių publikacijų ištraukomis, o savo autorius pranešime teigė, kad dalyvaujant projektavimo konkursuose dažnai keliami per dideli reikalavimai, užkertamas kelias dalyvauti studentams, jauniems specialistams, smulkioms įmonėms. Jis taip pat aktualizavo viešumo problemą konkursuose. Jūratė Paragytė – Utenos savivaldybės Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyr. specialistė pasidalino savo gerąja patirtimi vykdant idėjų ir projektų konkursus Utenos rajone. Utenos savivaldybėje per metus vidutiniškai perkamas vienas želdynų teritorijos projektas. Jų skaičius jau artėja prie dešimties. Utenos savivaldybei pasisekė, kad daugumą želdynų teritorijų projektavo specialistai – kraštovaizdžio architektai. Todėl želdynų projektų kokybė ir sisteminis darbas šioje srityje buvo įvertintas 2012 m. Aplinkos ministerijos organizuotame kraštovaizdžio konkurse, o vėliau ir Europos Tarybos organizuojamame kraštovaizdžio konkurse (apie tai jau nekart rašyta LKAS interneto tinklalapyje ir kituose leidiniuose).

Mokymų sesija buvo baigta LKAS valdybos narės ir vicepirmininkės Vaivos Deveikienės pranešimu „Kaip redaguoti ir tobulinti Želdynų įstatymą?“ 2014 m. pabaigoje Aplinkos ministerijos iniciatyva imtasi rengti Želdynų įstatymo papildymus ir pakeitimus. Lektorė teigė, kad turime progą apmąstyti ir pakeisti susiklosčiusią situaciją, nes tenka sutikti su kolegomis, kad Želdynų įstatymo nepakankamas susiejimas su kitais įstatymais – pirmiausia Statybos įstatymu, Žemės įstatymu – sukelia jo taikymo neapibrėžtumus. Vėliau seminaro dalyviai 4 darbo grupėse diskutavo pasiūlytomis įstatymo tobulinimo temomis, o grupės atstovai pristatė apibendrintus pasiūlymus Želdynų įstatymo tema.

Kraštovaizdžio architektūros teisinių aspektų modulis pasirodė įdomus, aktualus ir reikalingas kraštovaizdžio architektų bendruomenei ir kraštovaizdžio architektų paslaugų užsakovams. Ateityje tokius mokymus teisinėmis temomis planuojama tęsti. 

Seminaro akimirkos: klausimų ir atsakymų valandėlė.


Seminaro akimirkos: Darbas diskusijų grupėje.

LKAS informacinė tarnyba, 2015-03-02.
Nuotraukos Indros Bieliūnaitės