2018 m. vasario 9 d. šaukiama LKAS visuotinė sueiga

2018 m. vasario 9 d. šaukiama LKAS visuotinė sueiga

LKAS valdybos 2017-12-18 posėdyje nutarta LKAS visuotinę ataskaitinę rinkiminę sueigą surengti 2018 m. vasario 9 d. (penktadienį) Vilniuje, Gedimino technikos universiteto patalpose, Trakų g. 1 / Pylimo g. 26.
Kviečiame dalyvauti sueigoje LKAS tikruosius ir asocijuotus narius. Dalyvių registracija vyks sueigos dieną 12.30-12.55 val.; sueigos pradžia – 13 val.

Numatoma sueigos darbotvarkė:
1. Sueigos procedūriniai klausimai (sueigos pirmininko, sueigos sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai)
2. LKAS pirmininko ir valdybos ataskaita už 2017 metus
3. LKAS 2017 m. finansinė ataskaita
4. Kontrolės komisijos ataskaita
5. Diskusija ir ataskaitų tvirtinimas
6. LKAS pirmininko rinkimai – kandidatūrų kėlimas ir svarstymas
7. LKAS pirmininko rinkimai – balsavimas
8. Pertrauka (tuo pat metu skaičiuojami balsai)
9. LKAS naujų narių priėmimas
10. LKAS pirmininko rinkimų rezultatų paskelbimas
11. LKAS valdybos rinkimai
12. LKAS kontrolės komisijos rinkimai
13. LKAS 2018 m. veiklos programos ir sąmatos aptarimas ir tvirtinimas
14. Kiti sueigai pasiūlyti svarstyti klausimai

Sueigos metu bus pateikta platesnė informacija apie 2017 m. įvykusias LKAS profesinio ugdymo keliones  į Lenkiją ir Latviją, Baltijos šalių kraštovaizdžio architektų susitikimus Vilniuje ir Helsinkyje.

LKAS pirmininkas ir valdyba, 2018-01-05