2018 m. rudens kraštovaizdžio architektūros konferencijos tekstų santraukų pateikimo terminas pratęsiamas iki balandžio 26 d.

2018 m. rudens kraštovaizdžio architektūros konferencijos tekstų santraukų pateikimo terminas pratęsiamas iki balandžio 26 d.

Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga (LKAS) su universitetais ir kitais organizatoriais pakvietė į tarptautinę mokslinę ir praktinę konferenciją „Kraštovaizdžio architektūra Baltijos šalyse – šimtmečio retrospektyva ir ateities perspektyvos“, kuri skiriama 1918 m. atkurtos Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių šimtmečio sukakčiai pažymėti, kraštovaizdžio architektūros raidai apžvelgti.

Konferencija planuojama surengti 2018 m. spalio 12–13 dienomis Kaune arba Vilniuje.  Konferencijai maloniai sutiko talkinti Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU), Klaipėdos universiteto (KU), Vytauto Didžiojo universiteto (VDU), Kauno technologijos universiteto (KTU), Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU), kitų universitetų mokslininkai, tarp jų ir Latvijos žemės ūkio universiteto (Jelgava) bei Estijos gyvybės mokslų universiteto (Tartu) kraštovaizdžio architektūros akademiniai padaliniai.

Atnaujintas pranešimas apie konferenciją, jos organizatorius ir kvietimas teikti pranešimų ir mokslinių straipsnių santraukas (tekstus) prisegtas čia.

Konferencijos Mokslo komitetui jau pateikta keliolika užsienio ir mūsų šalies akademinių bendruomenių atstovų ir praktikų pranešimų ir mokslinių straipsnių pasiūlymų. Tikimasi tarpdisciplininio kraštovaizdžio architektūros, teritorijų planavimo, urbanistikos, rekreacinės miškininkystės, geografijos, kraštotvarkos, menotyros specialistų diskurso.

Tekstų autoriai vis dar kviečiami iki 2018 m. balandžio 26 d. pateikti tekstų pavadinimus ir santraukas, nurodant savo kontaktinius duomenis ir siunčiant elektroniniu paštu lkasforumas@gmail.com . Parengti tekstai bus publikuojami atskirame recenzuojamų mokslo darbų leidinyje arba – konferencijos Mokslo komiteto sprendimu ir rekomendacija – tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose moksliniuose žurnaluose. Daugiau informacijos teikiama elektroniniu paštu: lkasforumas@gmail.com

Konferencijos Organizacinis ir Mokslo komitetai, 2018-04-16